List of Constantinople Patriarchs


1. St. Andrew the Apostle --- A. D. ( founder )-
2. Stachys the Apostle --- A. D. (38/54)-
3. Onesimus --- A. D. (54/68)-
4. Polycarpus I --- A. D. (69/89)-
5. Plutarch --- A. D. (89/105)-
6. Sedecion --- A. D. (105/114)-
7. Diogenes --- A. D. (114/129)-
8. Eleutherius --- A. D. (129/136)-
9. Felix --- A. D. (136/141)-
10. Polycarpus II --- A. D. (141/144)-
11. Athenodorus --- A. D. (144/148)-
12. Euzoius --- A. D. (148/154)-
13. Laurence --- A. D. (154/166)-
14. Alypius --- A. D. (166/169)-
15. Pertinax --- A. D. (169/187)-
16. Olympianus --- A. D. (187/198)-
17. Mark I or Marcus I --- A. D. (198/211)-
18. Philadelphus --- A. D. (211/217)-
19. Ciriacus I --- A. D. (217/230)-
20. Castinus --- A. D. (230/237)-
21. Eugenius I --- A. D. (237/242)-
22. Titus --- A. D. (242/272)-
23. Dometius --- A. D. (272/284)-
24. Rufinus I --- A. D. (284/293)-
25. Probus --- A. D. (293/306)-
26. Metrophanes --- A. D. (306/314)-
27. Alexander --- A. D. (314/337)-
28. Paul I --- A. D. (337/339)-
29. Eusebius of Nicomedia --- A. D. (339/341)-
30. Paul I/ restored --- A. D. (341/342)-
31. Macedonius I --- A. D. (342/346)-
32. Paul I/ restored --- A. D. (346/351)-
33. Macedonius I/ restored --- A. D. (351/360)-
34. Eudoxius of Antioch --- A. D. (360/370)-
35. Demophilus --- A. D. (370/379)-
36. Euagrius --- A. D. (370 or 379)-
37. Maximus --- A. D. (380)-
38. Gregory I Nazianzenus the Theologian --- A. D. (379/381)-
39. Patriarchs of Constantinople --- A. D. (since 381)-
40. Nectarius --- A. D. (381/397)-
41. John I Chrysostom --- A. D. (398/404)-
42. Arsacius of Tarsus --- A. D. (404/405)-
43. Atticus --- A. D. (406/425)-
44. Sisinius I --- A. D. (426/427)-
45. Nestorius --- A. D. (428/431)-
46. Maximianus --- A. D. (431/434)-
47. Proclus --- A. D. (434/446)-
48. Phlabianus or Flavian --- A. D. (446/449)-
49. Anatolius --- A. D. (449/458)-
50. Gennadius I --- A. D. (458/471)-
51. Acacius --- A. D. (471/488)-
52. Phrabitas or Fravitta --- A. D. (488/489)-
53. Euphemius --- A. D. (489/495)-
54. Macedonius II --- A. D. (495/511)-
55. Timothy I or Timotheus I --- A. D. (511/518)-
56. John II Cappadocia --- A. D. (518/520)-
57. Epiphanius --- A. D. (520/535)-
58. Anthimus I --- A. D. (535/536)-
59. Menas --- A. D. (536/552)-
60. Eutychius --- A. D. (552/565/ 577/582)-
61. John III Scholasticus --- A. D. (565/577)-
62. John IV Nesteutes --- A. D. (582/595)-
63. Cyriacus or Kyriakos --- A. D. (Greek)- --- A. D. (596/606)-
64. Thomas I --- A. D. (607/610)-
65. Sergius I --- A. D. (610/638)-
66. Pyrrhus I --- A. D. (638/641)-
67. Paul II --- A. D. (641/653)-
68. Peter --- A. D. (654/666)-
69. Thomas II --- A. D. (667/669)-
70. John V --- A. D. (669/675)-
71. Constantine I --- A. D. (675/677)-
72. Theodore I --- A. D. (677/679)-
73. George I --- A. D. (679/686)-
74. Paul III --- A. D. (687/693)-
75. Callinicus I --- A. D. (693/705)-
76. Cyrus --- A. D. (705/711)-
77. John VI --- A. D. (712/715)-
78. Germanus I --- A. D. (715/730)-
79. Anastasius --- A. D. (730/754)-
80. Constantine II --- A. D. (754/766)-
81. Nicetas --- A. D. (766/780)-
82. Paul IV --- A. D. (780/784)-
83. Saint Tarasius --- A. D. (784/806)-
84. Nicephorus I --- A. D. (806/815)-
85. Theodotus I Cassiteras --- A. D. (815/821)-
86. Antony I --- A. D. (821/836)-
87. John VII Grammaticus --- A. D. (836/843)-
88. Methodius I --- A. D. (843/847)-
89. Ignatius I --- A. D. (847/877)-
90. Photius I the Great --- A. D. (858/867/ 877/886)-
91. Stephanus I --- A. D. (886/893)-
92. Antony II Kauleas --- A. D. (893/901)-
93. Nicholas I Mysticus --- A. D. (901/907/ 912/925)-
94. Euthymius I Syncellus --- A. D. (907/912)-
95. Stephanus II of Amasea --- A. D. (925/928)-
96. Tryphon --- A. D. (928/931)-
97. Theophylactus --- A. D. (933/956)-
98. Polyeuctus --- A. D. (956/970)-
99. Basil I Skamandrenus --- A. D. (970/974)-
100. Antony III Studites --- A. D. (974/980)-
101. Nicholas II Chrysoberges --- A. D. (984/996)-
102. Sisinius II --- A. D. (996/998)-
103. Sergius II --- A. D. (999/1019)-
104. Eustathius --- A. D. (1019/1025)-
105. Alexus I Studites --- A. D. (1025/1043)-
106. Michael I Cerularius --- A. D. (1043/1058)-
107. Constantine III Lichoudas --- A. D. (1059/1063)-
108. John VIII Xiphilinus --- A. D. (1064/1075)-
109. Cosmas I --- A. D. (1075/1081)-
110. Eustratius Garidas --- A. D. (1081/1084)-
111. Nicholas III Grammaticus --- A. D. (1084/1111)-
112. John IX Agapetus --- A. D. (1111/1134)-
113. Leon Styppes --- A. D. (1134/1143)-
114. Michael II Kurkuas --- A. D. (1143/1146)-
115. Cosmas II Atticus --- A. D. (1146/1147)-
116. Nicholas IV Muzalon --- A. D. (1147/1151)-
117. Theodotus II --- A. D. (1151/1153)-
118. Neophytus I --- A. D. (1153)-
119. Constantine IV Chliarenus --- A. D. (1154/1156)-
120. Luke Chrysoberges --- A. D. (1156/1169)-
121. Michael III of Anchialus --- A. D. (1170/1177)-
122. Chariton --- A. D. (1177/1178)-
123. Theodosius I Borradiotes --- A. D. (1179/1183)-
124. Basil II Carnaterus --- A. D. (1183/1186)-
125. Nicetas II Muntanes --- A. D. (1186/1189)-
126. Leon Theotokites --- A. D. (1189/1190)-
127. Dositheus --- A. D. (1190/1191)-
128. George II Xiphilinus --- A. D. (1191/1198)-
129. John X Camaterus --- A. D. (1198/1206)-
130. Michael IV Autoreianus --- A. D. (1207/1213)-
131. Theodore II Eirenicus --- A. D. (1213/1215)-
132. Maximus II --- A. D. (1215)-
133. Manuel I Charitopoulos --- A. D. (1215/1222)-
134. Germanus II --- A. D. (1222/1240)-
135. Methodius II --- A. D. (1240)-
136. vacancy 1240/1244
137. Manuel II --- A. D. (1244/1255)-
138. Arsenius Autoreianus --- A. D. (1255/1259/ 1261/1267)-
139. Nicephorus II --- A. D. (1260/1261)-
140. Germanus III --- A. D. (1267)-
141. Joseph I Galesiotes --- A. D. (1267/1275)-
142. John XI Bekkos --- A. D. (1275/1282)-
143. Gregory II Cyprius --- A. D. (1283/1289)-
144. Athanasius I --- A. D. (1289/1293/ 1303/1309)-
145. John XII --- A. D. (1294/1303)-
146. Nephon I --- A. D. (1310/1314)-
147. John XIII Glykys --- A. D. (1315/1320)-
148. Gerasimus I --- A. D. (1320/1321)-
149. Jesaias --- A. D. (1323/1334)-
150. John XIV Kalekas --- A. D. (1334/1347)-
151. Isidore I --- A. D. (1347/1350)-
152. Callistus I --- A. D. (1350/1354/ 1355/1363)-
153. Philotheus Kokkinos --- A. D. (1354/1355/ 1364/1376)-
154. Macarius --- A. D. (1376/1379/ 1390/1391)-
155. Neilus Kerameus --- A. D. (1379/1388)-
156. Antony IV --- A. D. (1389/1390/ 1391/1397)-
157. Callistus II Xanothopoulos --- A. D. (1397)-
158. Matthew I --- A. D. (1397/1410)-
159. Euthymius II --- A. D. (1410/1416)-
160. Joseph II --- A. D. (1416/1439)-
161. Metrophanes II --- A. D. (1440/1443)-
162. Gregory III Mammas --- A. D. (1443/1450)-
163. Athanasius II --- A. D. (1450/1453)-
164. Gennadius II Scholarius --- A. D. (1453/1456/ 1464)-
165. Isidore II Xanthopoulos --- A. D. (1456/1457)-
166. Sophronius I Syropoulos --- A. D. (1463/1464)-
167. Joasaph I --- A. D. (1464/ 1464/1466)-
168. Marcus II Xylokaraves --- A. D. (1466)-
169. Symeon I of Trebizond --- A. D. (1466/ 1481/1486)-
170. Dionysius I --- A. D. (1466/1471/ 1489/1491)-
171. Raphael I --- A. D. (1475/1476)-
172. Maximus III Manasses --- A. D. (1476/1481)-
173. Nephon II --- A. D. (1486/1488/ 1497/1498/ 1502)-
174. Maximus IV --- A. D. (1491/1497)-
175. Joachim I --- A. D. (1498/1502/ 1504)-
176. Pachomius I --- A. D. (1503/1504/ 1504/1513)-
177. Theoleptus I --- A. D. (1513/1522)-
178. Jeremias I --- A. D. (1522/1545)-
179. Joannicius I --- A. D. (1546)-
180. Dionysius II --- A. D. (1546/1555)-
181. Joasaph II --- A. D. (1556/1565)-
182. Metrophanes III --- A. D. (1565/1572/ 1579/1580)-
183. Jeremias II Tranos --- A. D. (1572/1579/ 1587/1595)-
184. Pachomius II --- A. D. (1584/1585)-
185. Theoleptus II --- A. D. (1585/1586)-
186. Matthew II --- A. D. (1596/ 1598/1602/ 1603)-
187. Gabriel I --- A. D. (1596)-
188. Theophanes I Karykes --- A. D. (1597)-
189. Meletius I Pegas --- A. D. (coadjutor)- --- A. D. (1597/1598/ 1601
190. Neophytus II --- A. D. (1602/1603/ 1607/1612)-
191. Raphael II --- A. D. (1603/1607)-
192. Timothy or Timotheus --- A. D. (II)- --- A. D. (1612/1620)-
193. Cyril I Lucaris --- A. D. (1612/ 1620/1637/1638)-
194. Gregory IV of Amasea --- A. D. (1623)-
195. Anthimus II --- A. D. (1623)-
196. Cyril II Kontares --- A. D. (1633/ 1635/1636/ 1638/1639)-
197. Athanasius III Patelaros --- A. D. (1634)-
198. Neophytus III of Nicea --- A. D. (1636/1637)-
199. Parthenius I --- A. D. (1639/1644)-
200. Parthenius II --- A. D. (1644/1646/ 1648/1651)-
201. Joannicius II --- A. D. (1646/1648/ 1655/1656)-)-
202. Cyril III --- A. D. (1652/1654)-
203. Paisius I --- A. D. (1652/1653,1654/1655)
204. Parthenius III --- A. D. (1656/1657)-
205. Gabriel II --- A. D. (1657)-
206. Parthenius IV --- A. D. (1657/1662/ / 1684/ 1685)-
207. Theophanes II --- A. D. (1659)-
208. Dionysius III --- A. D. (1662/1665)-
209. Clement --- A. D. (1667)-
210. Methodius III --- A. D. (1668/1671)-
211. Dionysius IV --- A. D. (1671/1673/ / 1693/1694)-
212. Gerasimus II --- A. D. (1673/1674)-
213. Athanasius IV --- A. D. (1679)-
214. James --- A. D. (1679/1682/ 1685/1686/ 1687/1688)-
215. Callinicus II --- A. D. (1688/ 1689/1693/ 1694/1702)-
216. Neophytus IV --- A. D. (1688)-
217. Gabriel III --- A. D. (1702/1707)-
218. Neophytus V --- A. D. (1707)-
219. Cyprianus I --- A. D. (1707/1709/ 1713/1714)-
220. Athanasius V --- A. D. (1709/1711)-
221. Cyril IV --- A. D. (1711/1713)-
222. Cosmas III --- A. D. (1714/1716)-
223. Jeremias III --- A. D. (1716/1726. 1732/1733)-
224. Paisius II --- A. D. (1726/1732/ 1744/1748)-
225. Serapheim I --- A. D. (1733/1734)-
226. Neophytus VI --- A. D. (1734/1740/ 1743/1744)-
227. Cyril V --- A. D. (1748/1751/ 1752/1757)-
228. Callinicus III --- A. D. (1757)-
229. Serapheim II --- A. D. (1757/1761)-
230. Joannicius III --- A. D. (1761/1763)-
231. Samuel I Chatzeres --- A. D. (1763/1768/ 1773/1774)-
232. Meletius II --- A. D. (1769/1769)-
233. Theodosius II --- A. D. (1769/1773)-
234. Sophronius II --- A. D. (1774/1780)-
235. Gabriel IV --- A. D. (1780/1785)-
236. Procopius I --- A. D. (1785/1789)-
237. Neophytus VII --- A. D. (1789/1794/ 1798/1801)-
238. Gerasimus III --- A. D. (1794/1797)-
239. Gregory V --- A. D. (1797/1798/ 1818/1821)-
240. Callinicus IV --- A. D. (1801/1806. 1808/1809)-
241. Jeremias IV --- A. D. (1809/1813)-
242. Cyril VI --- A. D. (1813/1818)-
243. Eugenius II --- A. D. (1821/1822)-
244. Anthimus III --- A. D. (1822/1824)-
245. Chrysanthus I --- A. D. (1824/1826)-
246. Agathangelus I --- A. D. (1826/1830)-
247. Constantius I --- A. D. (1830/1834)-
248. Constantius II --- A. D. (1834/1835)-
249. Gregory VI --- A. D. (1835/1840/ 1867/1871)-
250. Anthimus IV --- A. D. (1840/1841/ 1848/1852)-
251. Anthimus V --- A. D. (1841/1842)-
252. Germanus IV --- A. D. (1842/1845/ 1852/1853)-
253. Meletius III --- A. D. (1845)-
254. Anthimus VI --- A. D. (1845/1848/ 1871/1873)-
255. Cyril VII --- A. D. (1855/1860)-
256. Joachim II --- A. D. (1860/1863/ 1873/1878)-
257. Sophronius III --- A. D. (1863/1866)-
258. Joachim III --- A. D. (1878/1884/ 1901/1912)-
259. Joachim IV --- A. D. (1884/1887)-
260. Dionysius V --- A. D. (1887/1891)-
261. Neophytus VIII --- A. D. (1891/1894)-
262. Anthimus VII --- A. D. (1895/1897)-
263. Constantine V --- A. D. (1897/1901)-
264. Germanus V --- A. D. (1913/1918)-
265. vacancy 1918/1921
266. Meletius IV Metaxakis --- A. D. (1921/1923)-
267. Gregory VII --- A. D. (1923/1924)-
268. Constantine VI --- A. D. (1924/1925)-
269. Basil III --- A. D. (1925/1929)-
270. Photius II --- A. D. (1929/1935)-
271. Benjamin I --- A. D. (1936/1946)-
272. Maximus V --- A. D. (1946/1948)-
273. Athenagoras I --- A. D. (1948/1972)-
274. Demetrius I --- A. D. (1972/1991)-
275. Bartholomew I --- A. D. (1991/present)-

No comments:

Post a Comment

Attention please, all spam comments will be deleted promptly. Please respect each others views and opinions. Do not post Web links..